حوادث ,پرداختنجنگ نقده ،درسها و عبرتها (وب سایت علی مرادی مراغه ای)

برخی دوستان ایراد گرفته اند که پس از گذشت این همه سالها چه لزومی برای پرداختن به این حوادث تلخ وجود داشته است؟ در جواب به آنها میگوییم پرداختن به حوادث تلخ گذشته به مراتب واجب تر از پرداختن به بقیه حوادث تاریخی است چرا که تنها با شناخت آنها عبرت گرفته و از تکرار آنها جلوگیری به عمل می آید فکر می کنم سخنی از هوراکيوسوربيستکی، روزنامه نگار آرژانتينی بهترین جواب برای آنها باشد:

 

                 "هميشه از ما می پرسند چرا زخمهای بسته شده را دوباره باز می کنيد؟ می گوييم : برای اينکه آن زخمها، بد بسته شده اند. اول بايد عفونت را معالجه کرد و بعد زخم را بست. وگرنه زخمها خودشان دوباره سر باز می کنند"

منبع اصلی مطلب : جنگ نقده
برچسب ها : حوادث ,پرداختن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : جنگ نقده :درسها و عبرتها